Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

dontyou
18:34
1662 6151 390
Reposted fromseaweed seaweed
dontyou
18:32
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
dontyou
18:24
5318 01b9 390
Reposted fromMieCiaN MieCiaN
dontyou
18:21
1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt
dontyou
18:21
Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku.
— Albert Einstein
Reposted frometerycznie eterycznie
18:15
4665 d004 390

storczyki:

Częstochowskie piwnice

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

March 28 2018

dontyou
15:21
9423 3812 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
15:21
1248 c7ad 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon
dontyou
15:20
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
dontyou
15:17
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dontyou
15:17
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dontyou
15:17
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun
dontyou
15:16
0442 3d65 390
Reposted from4777727772 4777727772
15:15
2548 a713 390
Reposted fromlafuene lafuene
dontyou
15:14
4151 1d67 390
Reposted frompanikea panikea viapkz451 pkz451

July 05 2015

12:00

June 16 2015

dontyou
20:02
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
dontyou
20:02
Miłość. Gdy tylko wpuścisz do swojego serca to słowo, gdy tylko pozwolisz mu zapuścić korzenie, rozprzestrzeni się jak grzyb we wszystkich zakamarkach Twojej duszy - a wraz z nim pytania, drżące, pączkujące lęki, które sprawią, że nigdy nie zaznasz spokoju.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

May 24 2015

dontyou
13:30
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
dontyou
13:29

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu."

Margaret Mead

Reposted fromneverragain neverragain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl