Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

dontyou
15:54
nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. to jest gorsze niż zakończenie znajomości.
— o wiele
Reposted fromSalute Salute
dontyou
15:54
0440 a0ce 390
Reposted fromDeMonstra DeMonstra
dontyou
15:52
2628 8e9e 390
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation
15:52
6192 c646 390
Reposted fromirolenze irolenze
dontyou
15:50
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako

April 30 2015

dontyou
21:02
4819 78f9 390
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
dontyou
19:03
Miłość odkrywa się kochając.
— Paulo Coelho

April 27 2015

20:36
6490 9995 390
Reposted fromsunlight sunlight

April 26 2015

12:00

April 22 2015

dontyou
20:34
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
dontyou
20:32

April 20 2015

21:46
When you lose someone, you try to remember the last time you saw them. And most of the time it’s a blurry memory, because at that time you had no idea it would be the last.
hedonistpoet (via sad-empty)
Reposted fromkulamin kulamin
dontyou
21:46
Czasem musisz przetrwać smutną noc, smutne parę dni, a potem znowu wszystko jest w porządku.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi
dontyou
20:21
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum
dontyou
20:06
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy
dontyou
20:03
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
dontyou
20:02
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison
dontyou
19:27
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 19 2015

12:00

April 18 2015

13:32
It’s hard when you constantly feel so fucking unwanted.
— (via suicidal-dreaminq)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl