Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

12:00

June 16 2015

dontyou
20:02
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
dontyou
20:02
Miłość. Gdy tylko wpuścisz do swojego serca to słowo, gdy tylko pozwolisz mu zapuścić korzenie, rozprzestrzeni się jak grzyb we wszystkich zakamarkach Twojej duszy - a wraz z nim pytania, drżące, pączkujące lęki, które sprawią, że nigdy nie zaznasz spokoju.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

May 24 2015

dontyou
13:30
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
dontyou
13:29

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu."

Margaret Mead

Reposted fromneverragain neverragain
dontyou
13:26
8670 aa8d 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
dontyou
13:23
Reposted fromkauah kauah
dontyou
13:21
wykorzystujesz moją słabość
Reposted fromweightless weightless
12:00

May 15 2015

dontyou
20:50
Kochasz mnie  ale niszczysz czasem .
— paradoksy dnia .
Reposted fromzenibyja zenibyja

May 14 2015

dontyou
17:13
7691 33e9 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
17:09
9076 77d9 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
dontyou
17:07
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys
dontyou
16:15
dontyou
16:13
1021 f712 390
Reposted fromkinu kinu
dontyou
15:59
2700 79ac 390
Reposted fromkinu kinu
dontyou
15:59
8878 a719 390
Reposted fromwhatevernevermind whatevernevermind
dontyou
15:58
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam
15:56
4590 ba8c 390
Reposted fromMadeleinex Madeleinex
dontyou
15:55
0374 1eaf 390
Reposted fromusual usual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl